2019 оны 2-р сарын 21 өдөр зохиомж дээд сургуулийн нийт албад 2018-2019 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улиралд хийсэн ажлын тайлангаа нийт оюутнуудад болон ТОП МСҮТ-н сурагчдад хүргэлээ. Уг арга хэмжээний хүрээнд Сургалтын алба, номын сан, санхүүгийн алба, дотоод хяналтын алба, мэдээллийн технологийн алба, магистрын алба, тэнхимүүд өөрсдийн ажил үүргийн хуваарь, хийсэн ажлаа тайлагнасан байна.

Close Menu